ИЛҮҮ БАЙГАА НОМУУД

Эдгээр номыг сонирхсон хүнтэй өөр номоор солилцож болно эсвэл худалдаж авч болно. Үүнд:

1. “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүлийн 2006 оны 6 дугаар боть (36)

2. “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүлийн 2007 оны 7 дугаар боть (37)

3. “Нишан удганы бичиг”, Т.Отгонтуул 5 ширхэг,Уб., 2009

4. “Зурхайн ухааны нэр, утгыг гийгүүлэгч түлхүүр толь бичиг” 1,2 дугаар дэвтэр, Л.Тэрбиш, Уб., 2004

5. ”

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: