Монгол хэлний үгийн сан, утга судлал

Хорьдугаар зууны монгол хүний нэр“, нэрийн давтамж, гарал, утга бүтэц Цэндсүрэнгийн Сувд, Уб., 2010

Монгол хэлний хятад ормол үгийн судалгаа”, хятад-монгол-орос-англи, Н.Балжинням, Уб., 2011,

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: