АМЬТНЫ НЭРИЙГ ЗӨВ БИЧИХ ДАСГАЛ

Амьтны нэрсийг зөв бичихэд суралцах дасгал

бйагаав

рэвгүл

лгуугур

эмтээ

хятлйи мэс

нху

раб

огмйо

лаугу

сааирнгчм

таарм

иэхлйм

амихл

ьтот

сзага

мруу

тооургу

эхээйврэ

оойхн

өсөварт

олорзогш

үгэн

в цушуоуно

зөийг

ончо

м уэутлэхнрэя

шуулму

бэлхэн

аагтат

яаал

хрэмэ

тошуулн

тө

гбау

йлзяхуабу

чхва

зана

хайцаара

асяах

срих

ээхэр

осон

егүкрүн

хаалйц

ацаацр

аалрнс

ьуул

йабаавг

аазламай

ооншхр

шаана

ургооут

рлэбүг

ххар

Хариуг http://www.armoredpenguin.com/wordscramble/Data/2011.12/1800/18001512.249.html линкээр орж өөрийгөө шалгаж болно.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • mootsoo  On December 24, 2011 at 2:59 pm

  Баавгай, тогоруу – хоёр хоёр ширхэг байна

 • mootsoo  On December 25, 2011 at 4:19 am

  бйагаав – баавгай
  рэвгүл – гүрвэл
  лгуугур – гургуул
  эмтээ – тэмээ
  хятлйи мэс – яст мэлхий
  нху – хун
  раб – бар
  огмйо – могой
  лаугу – галуу
  сааирнгчм – сармагчин
  таарм – матар
  иэхлйм – мэлхий
  амихл – халим
  ьтот – тоть
  сзага – загас
  мруу – муур
  тооургу – тогоруу
  эхээйврэ – эрвээхэй
  оойхн – нохой
  өсөварт – өрөвтас
  олорзогш – шоргоолз
  үгэн – үнэг
  в цушуоуно – оцон шувуу
  зөийг – зөгий
  ончо – чоно
  м уэутлэхнрэя – үүний учрыг олсонгүй
  шуулму – шумуул
  бэлхэн – ийм амьтан мэдэхгүй :p
  аагтат – тагтаа
  яаал – ялаа
  хрэмэ – хэрэм
  тошуулн – тоншуул
  тө – өт
  гбау – буга
  йлзяхуабу – бялзуухай
  чхва – хавч
  зана – заан
  хайцаара – хараацай
  асяах – хясаа?
  срих – хирс
  ээхэр – хэрээ
  осон – соно
  егүкрүн – кенгүрү
  хаалйц – цахлай
  ацаацр – царцаа
  аалрнс
  ьуул – ууль
  йабаавг – баавгай
  аазламай – мазаалай
  ооншхр – шонхор
  шаана – анааш
  ургооут – тогоруу
  рлэбүг
  ххар – харх

  Зарим нэгийг нь амьтан гэдэгт эргэлзэв :p

 • mootsoo  On December 25, 2011 at 7:01 am

  м уэутлэхнрэя – үүний учрыг олсонгүй
  бэлхэн – элбэнх
  аалрнс – арслан
  рлэбүг – бүргэд юм шиг байх юм? л?

 • tugso  On February 15, 2012 at 12:44 pm

  тэмээнхяруул

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: