Монгол хэлшинжлэлийн ном

Монгол хэлшинжлэлийн онолын зарим асуудал”, хэлний нэрлэх, мэдээлэх харилцах дохио, Г.Жамбалсүрэн, Уб., 1987

Монгол хэлний бүтэц, утга, үүрэг, хэрэглээ“, Бямбажавын Пүрэв-Очир, Уб., 2011, А5,  318 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрзүй” 2, Бямбажавын Пүрэв-Очир, Уб., 1998, А5, 229 х.

Үг, өгүүлбэрийн амьдрал, араншин, эрчим энерги, соёл хэрэглээ” 7, Бямбажавын Пүрэв-Очир, Уб., 2009, А5, 292 х.

Хэлшинжлэлийн судалгааны аргазүй“, Нямжавын Нансалмаа, Уб., 2011, А5,  217 х.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: