Эцэг хүний цээрлэх найман зүйл

Эцэг хүний цээрлэх найман зүйл инү: “Эцэг хүн бор дарсанд шунахгүй, болчимгүй үг хэлэхгүй, болох болохгүй хэрүүл өдөхгүй, Богд Чингисийнхээ сургаалыг тэрслэхгүй, үр хүүхдээ хараахгүй, үнэнч ханиа гомдоохгүй, үйлийн хэцүүгээс шантрахгүй, үйтэн хуаранд шунахгүй байваас эцэг хэмээх айлын багана тулгуур баттай байж, ноён нуруу цэх байх амой.”

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: