Ямандаг

Ямандаг. Арван хангал хэмээх догшин сахиусын нэг. Үхрийн толгойтой, хүний биетэй, өөрийн дагина Дорж солонмаа хэмээх нүцгэн эмийг тэвэрсэн дүртэй бурхан. Түүнийг шашныг хамгаалагч гэж үзээд билиг оюуны хүндэтгэл болгон шүтэж, ерөөл тавиулдаг уламжлалтай. (И.Д.1214)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: