Хүрээ дуу

    Хүрээ дуу. Хүрээ гэгч нь их хөлийн олны цугларсан газар аж төрөх ёсныхоо онцлог байдлыг тусган илэрхийлж байдаг болохоор хүрээ дуу уламжлалт ардын дуунаас ихээхэн ялгаатай. Үүнд үг, аялгууны зохицолдолгоо хүмүүсийн таашаалд нийцэж, богино хугацаанд олны хүртээл болдог, үг, аялгууны төгсгөл нь ихэвчлэн наймт нотны огцом хөдөлгөөнөөр хаяж, шидсэн, эсвэл гулсуулж нааж шингээсэн арга барилаар тоглогдсон, зарим дуунд хагас өнгийг ашигласан байх, мөн их үсрэлттэй байх зэрэг болно. Р.Оюунбат, “Хүрээ дуу хөгжмийн урлаг, түүний онцлог”, ЭШБ, х.38

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: