Хас хээ

    Хас хээ. Хас бол жирийн эгээмэл биш мушгиа эргүүлэг хэлбэртэй юм. Үүгээр түүнийг тэнгэр, сансрын ухагдахуунтай шүтэлцэн холбоотойг тогтооно. Хас хээ нь нарны гэрлэн дохио тэмдгийн утгаар үүссэн ба урт хөгжлийн явцад гэрэл рүү тэмүүлэх мөнхийн эргэлт хөдөлгөөн орчлонгийн бэлгэ тэмдэг, байгалийн мөнхийн дөрвөн зүг (умард, өмнөд, өрнө, дорно) хэмээн тайлан хэлэлцдэг. Хас монголчуудын хувьд эсрэг тэсрэг зүйлүүдийн салшгүй нэгдэл, амьдрал хийгээд орчлонгийн бүх юмсын нийцэл, зохицол, хорвоогийн бүхий л эрчим хүчин төгсийг дүрсэлж буй билээ. Л.Батчулуун, “Хас хээний учир холбогдол” ЭШБ,

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: