Угийн бичиг

    Угийн бичиг. Монголчууд угийн бичгийг түүхчлэн бичих, зураглан бичих хоёр үндсэн аргаар хийж иржээ. Угийн бичиг эр хүйсийг дөрвөлжин зургаар, эм хүйсийг дугуй тойрог зургаар үзүүлдэг. Аливаа хүн есөн үеийн дотор өөртэйгээ нэг овог ястай хүнтэй ураг холбохыг цээрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл нэг үеийг 25 жил гэж үзвэл 9 үе нь 200 гаруй жил учраас энэ хугацаанд төрөл сунжирсан хэмээн овгоос овог тасладаг. Угийн бичигт эцгийн  буюу ясан төрлийн ямар холбоотой, овог ямар байх, хэний хэддүгээр хүү, охин болохыг, төрсөн он, жил, мэнгэ, гараг, цагийг, төрсөн эцэг, эхийн хэдэн насан дээр төрсөн, үндсэн захиргаа хаанах, ямас ястан овгийн хэний хэнтэй хэдийд гэрлэж хүү, охин төрүүлснийг, онцгой чанарын авьяас, гэм алдсан байдал, эрүүл мэнд, хэзээ нас барсан зэргийг бичнэ. Угийн бичгийг зохиож болохгүй.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: