Монгол хэл ба мэдээллийн технологи

Монгол хэл ба мэдээллийн технологи

Composing Algorithm for the To Cyrillic Operations”, D.Tserenpil, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Cyrillic Mongolian to Uighuric Mongolian Converter” Д.Цэрэнптил, Gregory R.Eric; “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Memory-based dictionary browser for mongolian toponym”, J.Purev, Ch.Odbayar, E.Ravdan, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

A Simple DCG Parser for Mongolian”, J.Purev, Huan Suk Pak, Ch.Altangerel, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Монгол, кирил бичгийг хөрвүүлэх програмын алгоритм кирилл бичгийн дүрмээс хамаарах нь”, Э.Мөнх-Учрал, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Монгол хэлний “ижил дуудлага, ижил бичлэгтэй үгсийн электрон тольд ILGAHV хэмжигдлийг авточилан хадах арга”, Хас, Шү Чин, “Дундад Улсын монгол судлал” сэтгүүлийн № 1, 2009

Монгол хэлний үгүй гэх бүрэлдэхүүний утга чадамжийг авточилан танисан туршилт ба задлалт”, Ванг Сэргэлэн, Д.Сарнаа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: