Монгол зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл

Монгол зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл

Адууны нас, шүд, өнгө зүсэм, онцлог шинж чанар заасан үгсийг францаар орчуулах нь”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

 

Академич Б.Я.Владимирцов монгол Шидэт хүүрийн үлгэрийг орос хэлэнд орчуулсан талаар зарим дүгнэлт санал”, Н.Балжинням, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

“Англи-Монгол хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1984 оны №3,87. 119-126 х.

 

“Англи-Монгол хэлний зарим хам бүтцийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1983 оны №1,2, 81,82, 101-106 х.

 

Англи, монгол хэлний холбоо үгийг харьцуулан судлах нь”, Ц.Гомбосүрэн, “Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, 1997 оны №2, 27-29 х.

 

“Англи монгол хэлний ижил үгс”, Д. Баасандорж, “Ховдын багшийн дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 2000 оны №9, 41-45 х.

 

“Англи монгол хэлний үйлээс нэр үүсгэх ёс, түүнийг харьцуулан үзэх нь”, Л.Чулуунбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

 

Бүтэц, хамаарал (structure and dependency) –ыг монгол-англи хэлний орчуулгад ашиглахын учир холбогдол”, Ц.Отгонсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

 

Гадаад хэл сурахад эх хэлний нөлөө”, Б.Хэнмэдэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

 

Герман хэлний einem honig ums maul (oder um den bart) schmieren гэх нэгэн хэлцийг орчуулах тухай”, Ч.Бямбаханд, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

“Н.В.Гоголийн амьгүй албат нар зохиол монголоор орчуулагдсан нь”, Н.Энхбаяр, “Орчуулах эрдэм”, 1986 оны №4, 101-107 х.

 

Ц.Дамдинсүрэнгийн дорны орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, -Утга зохиол судлал”, Уб., 1994, 40-51 х.

Даяаршил: төрөлх хэл ба гадаад хэл”, О.Адъяа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

 

Зая бандидын монгол орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, “Тод үсэг судлалын зарим асуудал”, Уб., 1999, 100-111 х.

 

Мал аж ахуйн тухайт монгол ардын зүйр цэцэн үгийг хятадаар оноон орчуулах хийгээд түүний аргууд”, Л.Солонго, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

 

Монгол Англи хоёр хэлний тусгайлан асуух өгүүлбэрийг харьцуулсан нь”, С.Уранчимэг, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

 

Монгол Англи хэлэн дэх нэгэн зүйлийн эсрэгцсэн утгын онцлог”, Г.Болормаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

 

Монгол Вьетнам хэлний энгийн өгүүлбэрийг харьцуулсан зарим онцлог”, Ц.Сүхбаатар, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

“Монгол Казак хэлний ижил язгуурт үгс”, Б.Базылхан, Хэл зохиол судлал, 1976 оны №12, 41-45 х.

 

Монгол Казак хэлний үгийн сангийн харьцааны асуудалд”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал” Уб., , 1977 оны №13, 31-77 х.

 

Монгол Орос хэлний чөлөөт холбоо үг”, Ч.Зээнямбуу, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

 

Монгол Төвд хоёр хэлний тийн ялгалын хэлбэрийг харицуулан ажиглах нь”, Жалсан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000, 20-27 х.

 

Монгол Хятад хос хэлний харилцаан дунд гарсан хэлний чадамжийн хувиралын тухай”, С.Хичээлт, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №3, 5-15 х.

 

Монгол хятадын нэр томьёо оноох зарим асуудал”, Ц.Базаррагчаа, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5, 27, 208-215 х.

 

Монгол хэлнээс Энэтхэг, европ хэлнээ орсон зарим үгийн тухайд”, Г.Буяннэмэх, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

 

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн англи орчуулгын асуудалд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

 

Монголын нууц товчооны нэгэн хэлцийн орчуулгын тухайд”, Д.Отгонтуяа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Монголын Юань гүрний үед хятад хэлэнд орсон монгол үг хэллэг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

 

Орос монгол хэлний генитив тийн ялгалын учир”, Ц.Цэдэндамба, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

“Орчуулгад олны утгыг илэрхийлэх нь”, Б.Чулуундорж, “Орчуулах эрдэм”, 1982 оны №3, 28-30 х. , “Орчуулгын тухай өгүүллүүд”, №1, 1996, 67-70 х.

 

“Судрын аман орчуулга”, Л.Хүрэлбаатар, МУИС-ийн ЭШБичиг”, 2000 оэы №15.153, 159-174 х.

 

“Учир шалтгаан, үр дагаврын заасан утгыг герман ба монгол хэлээр илэрхийлэх арга хэлбэрийг харьцуулан судалж буй ажлаасаа өгүүлэх нь”, С.Алимаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж” сэтгүүлийн 1997 оны №1, 15-23 х.

 

Үг бүтэх ёс”, Ц.Гомбосүрэн, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

 

Үгийн томьёололын тухай үгүүлэх нь”, Наранцэцэг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

 

 

Хятад монгол хэлний олон үйл үгтэй өгүүлбэрийн онцлог”, Ч.Таамаа, М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

 

Хятад хэлний төв аялгууны авианы галигийг монгол кирилл үсгээр галиглах асуудалд”, Ц.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

 

Хятад хэлний туслах үгийг монголоор орчуулах нь”, Ц.Базаррагчаа, Хоу Вань Жуан,  Уб., 1995

 

Хятад хэлэнд орсон монгол үгс”, Ц.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Хятад хэлэнд орсон монгол үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

 

Хятад хэлэнд орсон сяньби үг”, Я.Ганбаатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

 

Хятад хэлэнд орсон хятан үг” Я.Ганбаатар, МУИС-ийн ЭШБ,1997,  Боть 10 (122),

 

Франц, монгол хэлний нэр үгийн тоог товч харьцуулсан нь”, Г.Буяннэмэх, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

 

Орос хэлээр:

 

О некоторых путях передачи множестьенности при предачи с русского на монгольский язык”, Б.Чулуундорж, “Намын Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1978 оны №10, 38-41 х.

Об одном  способе выражения значения множественности в монгольском языке”, Б.Чулуундорж, “Хэл зохиол судлал”, №15, Уб., 1979, 156-161 х.

 

Лексикализация аналитических форм в монгольском и тибетском языках”, Б.Даваасүрэн, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

 

Семантика беспредложных форм творительного падежа в современном русским языке и их соотествия в монгольским языке”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83

 

Вопрос о семантике падежа”, Д.Аюуш, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1983 оны №3,83, 85-100 х.

 

Аффиксальные морфемы в монгольском и казакском языках”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1986 оны №10.18, 154-165 х.

 

Специфические особенности Баян-Улгейского говора Казаксого языка”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1987 оны №16,20, 38-41 х.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • martashka  On January 11, 2011 at 2:02 pm

    mongol kazak helnii ungu zaasan ugs bolon tuuhen haritsuulsan sudalgaani talar matiaral bdag uuu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: